Full đoạn chat thành viên team 770 chửi QTV

Như các bạn đã biết trong 1 trận stream của mình QTV cầm Olaf đã bị đồng đội là các thành viên của team 770 chửi không thương tiếc nhưng rút cuộc anh đã gánh team và lật kèo.