Bảng bổ trợ chung cho AP – tham khảo

Bảng bổ trợ pháp sư được chia làm 2 nhóm: nhóm sử dụng năng lượng và nhóm không dùng năng lượng

Bảng bổ trợ cho AP (thông thường): dành cho pháp sư sử dụng năng lượng như lux, leblanc…

ap

 

Bảng bổ trợ cho AP (không dùng năng lượng): ví dụ như katarina, akali…

ap-k

xem thêm:

Bảng bổ trợ chung cho AD

Bảng bổ trợ chung cho Support